عنوان شماره فنی مجموعه قیمت (ریال) سفارش

پیستون 50 پراید GISP

4502952 قطعات موتوری 2,904,000

چکش برق پراید بی اس کو

0 قطعات بدنه و تزئینات 177,100

دوشاخه رام دسته موتور 405 دیناپارت

1203051 قطعات جلو بندی ، تعلیق و فرمان 372,680

زبانه ستون 405 دیناپارت

1000168 قطعات بدنه و تزئینات 0

دوشاخه استارت 405 دیناپارت

1201080 قطعات برق و کنترل 45,980

رله مشکی 405 UFO دیناپارت برندسنتر

1201143 قطعات برق و کنترل 199,584

نوار درب جلو راست سمند و دنا دیناپارت

1405084 قطعات بدنه و تزئینات 962,500

رله تهویه زرد 405 UFO دیناپارت

1201028 قطعات برق و کنترل 0

دسته موتور بهینه پیکان دیناپارت

1103021 قطعات جلو بندی ، تعلیق و فرمان 532,400

نوار درب عقب راست پراید HIC

4305 قطعات بدنه و تزئینات 546,150

پتانسیومتر زیمنس سمند و پراید شاخک دار دیناپارت

1401009 قطعات برق و کنترل 1,093,840

کاسه نمد میل سوپاپ سمند ملی دیناپارت

1402006 قطعات موتوری 1,040,600