نحوه ارسال

نحوه ارسال

١- ارسال براي خريد هاي بالاي 2000,000 تومان رایگان مي باشد.