نحوه پشتیبانی

نحوه پشتیبانی

پشتیباني مشتريان عزيز از ساعت 8 الي 16 به صورت تلفني و يا از طريق ساير شبكه هاي اجتماعي مثل تلگرام با شماره تلفن 09131058522 مي باشد.