نحوه پرداخت

نحوه پرداخت

نحوه پرداخت وجه بعد از تحويل كالا درب منزل به صورت نقد و يا واريز به شماره كارت صورت مي گيرد.